BELEGGingsINFORMATIE

Waarom beleggen?

Het rendement op sparen is tegenwoordig niet alleen laag, maar feitelijk zelfs negatief. Met een lage renteopbrengst van ca 0,1% tegenover een inflatie van ca 2% en uitgaande van een vermogensredementsheffing van 1,3%, levert men jaarlijks meer dan 3% in op het vermogen. Om die reden zou je op zoek kunnen gaan naar beleggingen met een interessanter rendement; vastgoed bijvoorbeeld. Een relatief nieuwe categorie in het vastgoedbeleggen zijn garageboxen. ​​​​​​​

Met het beleggen in garageboxen wordt ingespeeld op de verstedelijking van Nederland, de bevolkingsgroei en de toenemende vraag naar klein-zakelijke opslag- en werkruimte. Deze grote vraag maakt een brutorendement van 6% over de verhuur dan ook goed mogelijk. Daarnaast heb je als eigenaar uitzicht op het realiseren van een waardestijging over de box, die mede wordt bepaald door de inflatie.

Een garagebox kent een relatief lage instap qua investering zodat je als (beginnend) vastgoedbelegger al voor een relatief laag bedrag de eigenaar kunt zijn van een garagebox. Omdat het je eigen eigendom is, kun je op elk moment besluiten om de garagebox te verkopen. Doordat het een relatief lage investering betreft, is het eenvoudig om in meerdere boxen te investeren. Zo is het eenvoudig om een spreiding te realiseren.

Daarnaast biedt het beleggen in garageboxen een aantal voordelen. Zo zijn de garageboxen nagenoeg onverwoestbaar, heb je garantie op de constructie en zijn de garageboxen vrijwel onderhoudsvrij. Maandelijks betalen beleggers een klein bedrag aan servicekosten, waarmee de vereniging van eigenaren (VvE) het onderhoud van het park financiert. Tevens regelt de VvE een opstalverzekering voor je box en stelt de VvE een parkbeheerder aan. Laatstgenoemde zorgt voor het dagelijks beheer van het park en houdt ook een oogje in het zeil. Kortom, je hebt hier als belegger geen omkijken naar!

Om uw belegging op weg te helpen, zal StorageHUB de eerste verhuur gratis voor je verzorgen. De huurcontracten lopen minimaal voor een jaar met een opzegtermijn van 3 maanden. Indien je huurder besluit de garagebox op te zeggen, kun je ervoor kiezen gebruik te maken van onze diensten, maar ben je ook vrij om de verhuur zelf te regelen.

Tot slot profiteer je als belegger van fiscale voordelen als je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Meer informatie hierover vind je onder ‘BTW aftrekregeling’. ​​​​​​​


WERKWIJZE

De aankoop van je box


Bij aankoop van garageboxen op een nog te ontwikkelen park, sluit je een zogenaamde koop- en aannemingsovereenkomst af. De waarborgsom (geen BTW) bedraagt 10 procent van de koopsom, exclusief BTW. De facturering van de garageboxen vindt plaats in termijnen, die zijn afgestemd op het bouwproces. ​​​​​​​

Als eerste betaal je 45 procent van de koopsom (waarbij de waarborgsom
wordt verrekend) bij levering van de grond. Deze wordt dan direct via een transport bij de notaris aan je geleverd, waarna je eigendom direct wordt vastgelegd in het Kadaster. Dit betreft zowel eigendom van de garageboxen als het eigendom in een aandeel van het park

Na het gereedkomen van de fundering vangt het tweede termijn aan, ter hoogte van 45% van de koopsom. De derde en laatste termijn bedraagt 10 procent, die je betaalt voor de oplevering van het park.​​​​​​​

Mocht je overgaan tot aankoop van een garagebox die al gereed is, dan vindt het transport plaats bij de notaris en wordt direct je eigendom vastgelegd in het Kadaster.

voorwaarden-die-voldaan-moeten-zijn-om-vapz-te-gebruiken-voor-vastgoedaankoop
Verhuren

WERKWIJZE
​​​​​​​

De verhuur


Nu de aankoop van je box geregeld is, is het tijd om een huurder te vinden voor je belegging. Je bent volledig vrij om de garageboxen zelf verhuren, hiervoor een makelaar in te huren of gebruik te maken van de diensten van StorageHUB. In het laatste geval wordt er een verhuuropdracht overeengekomen. StorageHUB stelt hierbij de huurprijs vast, in het eerste jaar na oplevering gebaseerd op 6% van de koopsom. De eerste huurder zal op kosten van StorageHUB geplaatst worden. ​​​​​​​

Indien je voor meer dan € 150.000,- aan boxen koopt, is er sprake van een huurgarantie. StorageHUB brengt dan geen kosten in rekening. Voorwaarde is wel de verhuuropdracht tot dienstverlening.

Mede via de website en overige inzet van online en offline marketing wordt het aanbod van garageboxen actief onder de aandacht gebracht van potentiële huurders. Garageboxen met een huurgarantie worden eerst verhuurd. Het moment van aanmelden van de desbetreffende garagebox is in beginsel leidend, waarbij StorageHUB ook rekening moet houden met de wensen van potentiële huurders met betrekking tot type en afmetingen.

De eerste huurfactuur wordt door StorageHUB aan de huurder verzonden, waarbij naast de huurprijs ook de waarborgsom ter hoogte van 2 maanden huur gefactureerd wordt. De huurder betaalt verder 20 euro (exclusief BTW) administratiekosten aan de parkbeheerder voor zijn eigen in- en uitcheck, waarna de verhuurder een uitgebreid rapport met foto’s ontvangt bij elke in- en uitcheck. Dit geldt niet voor nieuwbouwprojecten.​​​​​​​

In het huurcontract wordt overeengekomen dat de huurinkomsten jaarlijks aangepast worden aan de hand van een indexatieclausule.

WERKWIJZE

Het administratieve verhuurbeheer​​​​​​​
​​​​​​​

Gefeliciteerd, je huurder is gevonden! Nu is het zaak om de administratie op orde te brengen voor je belegging. Het administratief verhuurbeheer bestaat uit het uitsturen van huurfacturen, zo nodig het nabellen & incasseren, het oplossen van storingen en het overige contact met de huurder. Je bent wederom volledig vrij om dit zelf uit te voeren, het uit te besteden aan een makelaar of aan een gespecialiseerde verhuurbeheerder. Het is tevens mogelijk het administratief beheer uit te besteden aan StorageHUB. Met de verhuurder wordt dan een beheerverhuurovereenkomst afgesloten.

De volgende werkzaamheden zijn onderdeel van de overeenkomst:

  • Het sturen van facturen
  • Het maken van de jaarlijkse elektra afrekening
  • Vaststellen en aanpassen van de servicekosten naar aanleiding van de jaarlijkse VvE begroting
  • Het jaarlijks indexeren van de huur
  • Het sturen van aanmaningen indien nodig.
  • Communicatie met de huurder

Alle acties naar de huurder toe worden uitgevoerd nadat met de verhuurder overleg is gevoerd. ​​​​​​​

Vraag naar de voorwaarden!

Administratief beheer
technisch_bg-1080x675

WERKWIJZE

De Vereniging van Eigenaren


Hoe zit het dan met het onderhoud van mijn belegging? Maak je zich geen zorgen, Flex VvE beheer treedt op in jouw belang en zorgt voor het onderhoud van het park.
​​​​​​​
Tevens sluiten zij een gemeenschappelijke opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Je bent als eigenaar van een garagebox op het park verplicht en automatisch lid van de VvE.​​​​​​​

Als eigenaar bent u bij aankoop een eenmalige bijdrage verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. De eerste kopers bij nieuwbouw zijn geen eerste bijdrage verschuldigd. Om de VvE op weg te helpen, zal StorageHUB de eerste bijdrage ter hoogte van 80,- euro per garagebox overmaken naar de VvE.

Tevens ben je een maandelijkse bijdrage (het eigenaardeel) verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wederom wordt vastgesteld door de VvE. De hoogte van de servicekosten kan per type verschillen, doordat deze vastgesteld wordt op basis van een breukdeel. Met deze maandelijkse bijdrage wordt het VvE beheer en de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering betaald. Tevens vindt er een reservatie plaats voor groot onderhoud. ​​​​​​​

Tot slot ben je als eigenaar naast de bovengenoemde bijdrage ook servicekosten verschuldigd aan de VvE. Wederom wordt de hoogte hiervan vastgesteld door de VvE. Deze kosten hebben onder andere betrekking op communicatie, beveiliging, schoonmaak, elektra en water. De kosten kun je als verhuurder doorberekenen aan de huurder van je box.

WERKWIJZE

BTW en fiscaliteit


Het verhuren van garageboxen is verplicht belast met BTW, omdat deze door hun aard en inrichting geschikt zijn voor het stallen van een voertuig. Dit houdt in dat je ook als particuliere belegger de BTW die je bij de aankoop over je box heeft betaald, terug kunt vragen. Hiervoor dien je jezelf bij de Belastingdienst aan te melden als BTW-ondernemers, waarna je een BTW-nummer ontvangt.​​​​​​​

Vervolgens dien je elk kwartaal een Btw-aangifte in. De BTW over de aankoop kun je in de eerste aangifte terugvorderen. Over de huur die je ontvangt, dien je BTW in rekening te brengen, die je dan weer door middel van je aangifte moet afdragen. ​​​​​​​

De Belastingdienst ziet je, als particuliere belegger, dus als BTW-ondernemer. Dit betekent niet dat je een jaarverslag of iets dergelijks hoeft op te stellen. Het als particulier aanhouden van garageboxen als belegging wordt in principe gezien als een belegging in Box III, waarbij de WOZ-waarde als basis voor de vermogensrendementsheffing geldt. De huurinkomsten en het bij verkoop realiseren van een waardestijging zijn dan onbelast. Dit maakt het aantrekkelijk voor jou als particulier om te beleggen in garageboxen.

btw-1000x796