Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?

Je gaat over tot de aankoop van jouw bedrijfsunit (garagebox). Het park is een complex met bedrijfsunits bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

Je koopt hierbij een appartementsrecht op het park, waarmee je eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van jouw garagebox.

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?

Als je een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben. De koop-/aannemingsovereenkomst is enkel van toepassing als het park nog niet is opgeleverd. Als het park is opgeleverd spreken we van een koopovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

Koop ik op eigen grond?

Ja, je koopt een appartementsrecht. Je bent als eigenaar van een box ook mede-eigenaar van het park.

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag? 

Je koopt de garageboxen vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door StorageHUB BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Waarom moet ik BTW over de aanschafprijs betalen?

Over de koopprijs en/of huurprijs van de garageboxen is van rechtswege Btw verschuldigd, ook wel omzetbelasting genoemd. Koop of huur je als ondernemer, dan kan je betaalde BTW terugvragen.

Kan ik deze BTW terugkrijgen?

Ja dat is mogelijk. De belastingdienst stelt als voorwaarde dat de box meer dan 90% van de werkzaamheid Btw-plichtig zijn. Voor sommige branches geldt een grens van 70%. Indien een ondernemer besluit de betaalde Btw als voorbelasting geheel af te trekken, dan verkeert men zich in een zogeheten herzieningsperiode van 10 jaar. Als je de box binnen 10 jaar verkoopt ZONDER Btw, dan moet je een gedeelte terugbetalen. Verkoop je de box binnen 10 jaar MET Btw, dan hoeft jij niks te doen.


Maar niet alleen ondernemers kunnen de Btw terugvragen, particulieren kunnen dit onder bepaalde omstandigheden ook. Zo moet een particulier zich aanmelden als ondernemer voor de BTW en de garagebox aan derden verhuren. Laat je hierover informeren door ons of jouw adviseur. ​​​​​​​

In welke box valt een garagebox?

Een in privé aangeschafte box valt in principe in box 3. Dit houdt in dat je over de waarde van de garagebox vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat jouw totale bezit meer bedraagt dan 50.000 euro (heffingsvrij vermogen 2021). Daarnaast kan een aangeschafte garagebox ook in box 1 vallen indien je de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin je aanmerkelijk belang hebt. Wij adviseren je om in specifieke gevallen een adviseur te raadplegen die bekend is met jouw situatie. ​​​​​​​

Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?

Het enige dat je in jouw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van jouw vermogen in box III.

Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor jou als referentie dienen.

Hoe zit het met onroerendezaakbelasting (OZB)?

Als eigenaar ben je het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer, oftewel de WOZ-waarde. Mocht de box in eigen gebruik zijn, dan ben je naar het eigenaarsdeel ook het gebruikersdeel verschuldigd. In het geval van verhuur, kun je het laatstgenoemde doorbelasten aan jouw huurder. ​​​​​​​

Kan ik mijn garagebox verkopen?

Als je de garagebox bij ons heeft gekocht en dus eigenaar bent, kan je op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kan je een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren.

Is er een Vereniging van Eigenaren aanwezig?

Ja, op het park is een actieve en verplichte Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging zorgt onder andere voor een goede opstalverzekering, een meerjarig onderhoudsplan en stelt en stuurt de beheerder aan. Een goed functionerende en actieve VvE biedt zekerheid dat het park uitstekend onderhouden word en de waarde van uw garagebox stabiel blijft. Meer vragen met betrekking tot de VvE kan je onder ‘Vereniging van Eigenaren’ lezen

Wat gebeurt er met mijn bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren?

Als eigenaar ben je een maandelijkse bijdrage verschuldigd aan de VvE, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de VvE. Dit wordt het eigenaarsdeel genoemd. Met deze bijdrage worden de opstel- en aansprakelijkheidsverzekeringen en het VvE beheer betaald. Tevens reserveert de VvE voor groot onderhoud.


Naast bovengenoemde bijdrage, ben je als eigenaar servicekosten verschuldigd aan de VvE. De hoogte van deze servicekosten wordt vastgesteld door de VvE. Het betreft onder andere kosten van beveiliging, schoonmaak, communicatie, elektra en water. In het geval van verhuur, kunt je deze kosten doorberekenen aan jouw huurder. ​​​​​​​

Zijn er nog andere regelingen?

Wanneer je een box koopt voor jouw onderneming (dus niet als belegging), kan je beroep doen op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, kortweg de KIA. Als ondernemer geniet je van een belastingvoordeel ter hoogte van 28%, mits jouw investering ten minste 2.400 euro bedraagt. Dat is bij een garagebox direct het geval. Laat je over deze regeling informeren bij jouw adviseur. ​​​​​​​