Is een garagebox brandveilig? 

Ja. Elke individuele garagebox heeft een bijzonder hoge brandwerendheid van zestig minuten. Dit betekent dat er een zeer ruime marge is voor het blussen van een eventuele brand. De garageboxen voldoen hiermee aan de hoge eisen NEN 6069:2001 voor brandwerendheid.

Kan er verwarming worden geplaatst in een garagebox? 

Ja, je kan in de box zelf verwarming (laten) aanbrengen. Tevens is het mogelijk te kiezen voor klimaatbeheersing.

Is er stroom in de garagebox? 

Ja, alle boxen zijn voorzien van stroom (16 ampère). Er is ook een mogelijkheid voor krachtstroom of een extra stroomgroep in de box. ​​​​​​​

Hoe wordt verbruik berekend? 

Elke box heeft een eigen meter, jaarlijks wordt opgenomen hoeveel elektriciteit de box heeft verbruikt. Ook werken wij met zonnepanelen, waardoor je bij gemiddeld verbruik zelfs helemaal geen elektrakosten hebt.

Hoe is het park beveiligd? 

Het park is zeer goed beveiligd. Het park is rondom afgesloten met hekwerk en het park is niet toegankelijk voor derden. Overal op het park is cameratoezicht welke aangesloten zijn op de meldkamer. Tevens heeft elke box een eigen inbraakalarm. Deze is ook aangesloten op de meldkamer en is het park ook ‘s-avonds goed verlicht door middel van een uitgekiend lichtplan.


De beveiligings- en alarminstallaties op het terrein voldoen ruimschoots aan de hoge kwaliteitseisen van het nationale BORG 2 beveiligingscertificaat die het NCP heeft opgesteld samen met de CCV. Jaarlijks vindt controle plaats en wordt het certificaat hernieuwd. Elk park heeft tevens een parkbeheerder die naast het dagelijks onderhoud ook een oogje in het zeil houdt

Is er een sanitaire voorziening op het park? 

Ja, elk park heeft een gemeenschappelijke sanitaire ruimte met hierin ook een wateraansluiting.

Kan ik dag en nacht het park op? 

Ja, als gebruiker van een box kunt u 24 uur per dag het park op middels een inbelsysteem. Het park is niet toegankelijk voor derden.

Kan ik het terrein ook gewoon met een sleutel betreden?

Ja dat kan. Naast het systeem waarbij het hek via jouw mobiele telefoon wordt geopend is het hek ook altijd met een gewone sleutel te openen.

Stel dat ik mijn mobiel vergeet of er is een technische storing: kan ik er dan wel in?

Ja dat kan. Naast het systeem waarbij het hek via jouw mobiele telefoon wordt geopend is het hek ook altijd met een gewone sleutel te openen.

Wat bevindt zich op het terrein? 

Uiteraard veel garageboxen, afhankelijk van de omvang van het park. Verder zijn er sanitaire voorzieningen en een afgesloten technische ruimte voor stroom en beveiliging. Er is cameratoezicht aanwezig en het park is volledig omheind met stroomschokbeveiliging. Daarnaast is het park alleen toegankelijk via een elektrische toegangspoort. Iedere box beschikt over een eigen huisnummer en dus een vestigings- en postadres. Om deze reden zijn er brievenbussen geplaatst.