Handelspoort zuid Terneuzen


Het plan

Op het bedrijventerrein Handelspoort Zuid te Terneuzen heeft StorageHUB een plan ontwikkeld voor maximaal 33 multifunctionele bedrijfsruimtes in de vorm van garageboxen. Deze boxen lenen zich uitstekend voor ZZP-ers, MKB-ers en doe-het-zelvers. Bij voldoende interesse zal het plan daadwerkelijk gerealiseerd worden. De prognose van oplevering bij voldoende interesse betreft najaar 2021 / voorjaar 2022. Wees er snel bij, vraag naar de voorwaarden en reserveer alvast een box!

Omvang:

33 garageboxen en 1 sanitaire / technische ruimte 

Prognose oplevering:

Najaar 2021 / voorjaar 2022

Adres:

Informaticastraat, Terneuzen

Ligging
Het bedrijventerrein Handelspoort Zuid is gesitueerd te Terneuzen en ligt op 30 tot 45 minuten van belangrijke Vlaamse steden zoals Gent, Brugge en Antwerpen met respectievelijk 224.000, 117.000 en 445.000 inwoners en heeft optimale verbindingen richting België, de Zeeuwse eilanden, Brabant en de Randstad. Een betaalbare locatie grenzend aan de belangrijkste interregionale verbindingsweg N62, de verbinding op het tunneltracé (Sluiskiltunnel/Westerscheldetunnel).

Terneuzen zelf maakt onderdeel uit van Zeeuws-Vlaanderen en telt ruim 105.000 inwoners. Daarvan wonen er ruim 54.000 in de gemeente Terneuzen. Het merendeel van de inwoners woont in de stad zelf. De stad Terneuzen vervult een regiofunctie binnen Zeeuws-Vlaanderen, getuige ook de vestiging van het streekziekenhuis. Bovendien is Terneuzen, als onderdeel van North Sea Port, de 3e havenstad van Nederland en kent het een rijke historie in de chemiesector (o.a. Dow Benelux).

Karakteristiek
​​​​​
Handelspoort Zuid is speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Bijvoorbeeld van elektronische apparatuur of computers, medische en chemische instrumenten, groothandel, verhuurbedrijven of serviceverlening. Maar er is ook ruimte voor relatief milieuvriendelijke productie.


Bestemming

Het aangeduide perceel betreft het bouwperceel op het bedrijventerrein Handelspoort Zuid te Terneuzen, ter hoogte van de informaticastraat. 

Een garagebox is bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsgebouw met toegestane bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 tot en met 3.1, zoals vermeld in de lijst van toegelaten bedrijfstypen behorende bij de beheersverordening Oostelijke Kanaaloever te Terneuzen. Het bedrijventerrein is geschikt voor ‘’ondernemingen’’ gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen.​​​​​​​

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de lijst van toegelaten bedrijfstypen. Dit maakt het mogelijk om bedrijven uit een andere categorie, of bedrijven die niet zijn opgenomen op de lijst, alsnog toe te laten op het bedrijventerrein. De gebruiker dient zichzelf, voor eigen rekening en risico, te informeren of het beoogd gebruik van de ruimte is toegestaan door de gemeente Terneuzen. Voor meer informatie zie www.ruimtelijkeplannen.nl

input1