In welke box valt een garagebox?

Een in privé aangeschafte garagebox valt in principe in box III. Dit betekent dat je over de waarde van de garagebox 1,2% vermogensrendementsheffing moet betalen, ervan uitgaande dat je totale bezit meer bedraagt dan € 50.000 (het heffingsvrij vermogen voor 2021). In geval van fiscaal partnerschap bedraagt het heffingsvrij vermogen € 100.000). Dit geldt overigens ook voor tegoeden die je op jouw bankrekening aanhoudt en andere bestanddelen van box III. Daarnaast kan een in privé aangeschafte garagebox ook in Box I vallen indien je de garagebox ter beschikking stelt aan een vennootschap waarin je een aanmerkelijk belang in heeft. Laat je in specifieke gevallen voorlichten door je adviseur die bekend is met jouw situatie.

Moet ik nog belasting betalen over de huuropbrengsten?

De huuropbrengsten van Box III garageboxen zijn belastingvrij. Over de waarde in het economisch verkeer van de garagebox betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.

Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?

In jouw IB-aangifte dien je uitsluitend de waarde van de garageboxen op te geven. Je kunt dit opgeven als onderdeel van jouw vermogen in box III.

Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?

De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor jou als referentie dienen.

Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?

Nee. Je dient alleen BTW-aangiftes te doen. Daarnaast dien je bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van jouw garageboxen mee te nemen in Box III.

Zijn er nog andere regelingen?

Wanneer je een box van Multicomplex koopt voor jouw onderneming (dus niet als belegging die je verhuurt), kan je een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.400. ​​​​​​​

Hoe zit het met onroerendezaakbelasting (OZB)?

Als eigenaar ben je het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van de waarde in het economisch verkeer, oftewel de WOZ-waarde. Mocht de box in eigen gebruik zijn, dan ben je naar het eigenaarsdeel ook het gebruikersdeel verschuldigd. In het geval van verhuur, kan je het laatstgenoemde doorbelasten aan jouw huurder. ​​​​​​​